Pezo

pezo

Características

Cajas intersomáticas lumbares fabricados de PEEK para abordaje anterior, posterior y transforaminal.

Cajas intersomáticas lumbares fabricados de PEEK para abordaje anterior, posterior y transforaminal.

fotoboton ortopedia mini fotoboton neurocirugia mini fotoboton columna mini fotoboton maxilofacial mini fotoboton alta tecnologia mini fotoboton radio proteccion mini fotoboton varios mini